Primera d.o.o.

http://www.skupinaprimera.si/

    Smo strokovnjaki za celostne rešitve na področju razvoja kadrov. Imamo veliko izkušenj s pripravo kompleksnih kompetenčnih modelov in izvedbo izvirnih ocenjevalno – razvojnih centrih za odkrivanje talentov, bodočih vodij ali najboljših prodajnikov. Podjetjem svetujemo pri selekciji, na podlagi preverjenih psiholoških testov in z uporabo vedenjskih intervjujev. Z individualnimi in skupinskimi coachingi ter interkativnimi delavnicami razvijamo mehke veščine in oblikujemo učinkovite time.