Modra zavarovalnica

https://www.modra-zavarovalnica.si/

    Modra zavarovalnica je največja upravljavka prihrankov za dodatno pokojnino, ki ji zaupa kar polovica varčevalcev, največja izplačevalka dodatnih pokojnin, kapitalsko najmočnejša in zato najbolj varna specializirana ponudnica varčevanja za dodatno pokojnino. Je kakovostna in odzivna v vseh postopkih obravnave varčevalca ter usmerjena v pregledno poslovanje in zagotavljanje dolgoročno stabilnih donosov.