dr. Pierre Casse

IEDC Poslovna šola Bled

    Dr. Pierre Casse deluje na IEDC-Poslovni šoli Bled in je profesor na moskovski poslovni šoli (Skolkovo-Rusija). Prav tako je bil gostujoči profesor tudi na univerzi IAE Aix-en-Provence (Francija), kot tudi na Kellogg School of Management (Chicago – ZDA). Od leta 2004 do leta 2006 je deloval tudi na poslovni šoli Solvay (ULB-Bruselj) kot vodja katedre. Od leta 1986 do 1994 je bil profesor na fakulteti IMD.

    Je strokovnjak na področjih organizacijskega vedenja, poznavanja globalnega trga in kulturnih razlik, pogajanj v mednarodnih okoljih ter strateškega vodenja. Profesor Casse je objavil več kot 10 knjig na področju mednarodnega managementa, vodenja, medkulturnih pogajanj ter filozofije in poslovanja med njimi:The Making of Culture (2003), The One-hour Negotiator (2005), Philosophy for Creative Leadership (2007), The Philosophical Leaders (2009), Challenging Leadership (2012), Testing Leadership (2014), Learning Leadership (2015), Leadership Without Concessions (2016),  Negotiation for all (2017) in Leadership Post-It (2018).

    Kot svetovalec sodeluje s številnimi multinacionalkami in je direktor mreže za poslovno inovativnost (BIN-Švica) ter predsednik zasebne fundacije (PFPC). Je tudi član nadzornega sveta ruske banke (Moskva).