Slovenski kadrovski kongres 201710. in 11. april 2017


Portorož, Slovenija

Hotel Slovenija

Na Slovenskem kadrovskem kongresu 2016 smo skupaj prehodili pot od idej do rezultatov!Slovenski kadrovski kongres 2016 je bil poln novih informacij, idej, znanja, dobrih praks, dinamike. Skupaj smo prehodili pot od idej do rezultatov in zgradili tudi naš končni rezultat kongresa… SKK piramido.

Naučili smo se, kako do implementacije ustvarjalnih idej, kako ideje »prodati« vodstvu in zanje tudi navdušiti ter motivirati sodelavce, kako narediti preboje in ideje pripeljati do rezultatov!


Naj bo v vaši praksi čim več uresničenih idej in dobrih rezultatov, implementiranih projektov ter inovativnih HR rešitev!


Kongres 2016 v video podobi


Odlični na kadrovskem področju v letu 2016

Na Slovenskem kadrovskem kongresu 2016 smo podelili priznanja za odličnost delovanja na kadrovskem področju.

Kadrovska managerka leta je postala Bojana Zupanič, Talent direktor v Danfoss Trata, ki je prava ambasadorka kadrovske stroke.

Srebrno plaketo Slovenske kadrovske zveze za strokovno delo na kadrovskem področju je prejel Davorin Vidrih, priznanje SKZ za projekt »Nagrajevanje po učinku zaposlenih« pa Koncern Kolektor.

Kadrovski up 2016 je Lidija Mlinarič z magistrskim delom »Generacijska zavzetost zaposlenih«.


BODITE Z NAMI NA SLOVENSKEM KADROVSKEM KONGRESU 2017!

PRIJAVA

BODITE Z NAMI NA SLOVENSKEM KADROVSKEM KONGRESU 2017!

PRIJAVA

Foto utrinki s Slovenskega kadrovskega kongresa 2016