Slovenski kadrovski kongres 2017


10. in 11. april 2017


Portorož, Slovenija

Hotel Slovenija

S prihodom digitalizacije je prispela tudi edinstvena priložnost za kadrovsko stroko, da se izkaže kot strateški poslovni partner vodstvu!


»Digitalni svet dela je že tukaj«, je zapisal Josh Bersin, ustanovitelj vodilnega raziskovalnega in svetovalnega inštituta na področju človeškega kapitala v svoji najnovejši študiji Human Capital Trends 2017. Digitalizacija ni prihodnost, ni pred vrati, ampak je naša realnost. Popolnoma nesmiselno je govoriti o tem, ali smo na to pripravljeni ali ne, saj vsi indikatorji kažejo, da smo že zdavnaj v zaostanku.

S prihodom digitalizacije je prispela tudi edinstvena priložnost za kadrovsko stroko, da se izkaže kot strateški poslovni partner vodstvu - tema, o kateri je bilo v zadnjih letih veliko govora. Kadrovska stroka bo v eri digitalizacije na področju sprememb organiziranosti in načina dela namreč odigrala ključno funkcijo.


Nekaj najvidnejših izzivov, s katerimi se podjetja in njihovi kadroviki že soočajo zaradi digitalizacije, je naslednjih:

 • Kako prilagoditi tradicionalne organizacijske sheme novim oblikam dela, predvsem timskemu in projektno naravnanemu delu, kjer ima zaposleni vsakič drugega vodjo?
 • Kako re-definirati delovni čas zaposlenih in ga primerno uravnotežiti s počitkom, ko pa imamo elektronsko pošto in vse ostale informacije 24 ur dnevno na dlani?
 • Kako izgleda »digitalni vodja«, ki zna učinkovito graditi time, voditi kulturo inovacij in nenehnih izboljšav ter ohraniti visoko zavzetost in povezanost milenijskih zaposlenih, ki bodo v kratkem predstavljali kar polovico delovne sile?
 • Katere so ključne kompetence kadrovskih managerjev, ki jih potrebujejo za razumevanje izzivov digitalnega sveta in njihov prevod v učinkovite kadrovske procese?


Vse to in še več boste izvedeli na Slovenskem kadrovskem kongresu 2017.

Prijazno vabljeni!

Mag. Saša Fajmut,
direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov, Amrop Adria
in moderatorka Slovenskega kadrovskega kongresa 2017


Digitalizacija bo razburkala kadrovsko funkcijo!


Leto gre res hitro naokoli. Ko pišem tale uvodnik, se mi dozdeva kot, da sem ravno dobro končal prejšnjega in že je pred vrati nov Slovenski kadrovski kongres.

Znova se nam bodo pridružili zanimivi, kaj zanimivi, odlični govorci in strokovnjaki. In tema?
Verjamem, da zelo aktualna, digitalizacija in njen vpliv na kadrovsko funkcijo.


Digitalizacija je že zadnjih nekaj let »buzz word« v poslovnem svetu in tako kot na vse ostale funkcije bo seveda močno vplivala tudi na našo, kadrovsko funkcijo.

Še vedno si digitalizacijo organizacije predstavljamo različno in v poslovnem svetu ni povsem enotnega razumevanja kaj pomeni digitalizacija za posamezno organizacijo, dejstvo pa je, da digitalizacijo večino organizacij omenja v svojih poslovnih strategijah in je eden od ciljev, ki jih organizacije poskušajo doseči. Napovedi so, da bo leta 2020 več kot polovica prihodkov organizacij izvirala iz digitalnih poslovnih modelov in rešitev. Digitalizaciji se tako ne bo mogoče izogniti.

Digitalizacija se je že, v prihodnosti pa se bo še precej močneje dotaknila kadrovske funkcije. V slovenščini pravzaprav nimamo prave besede za »disrupt« oz. »disruptive«, še najlažje bi to opisali kot nekaj kar razburka, premeša oz. moti dosedanje delo organizacij ali določenih funkcij. Nekateri strokovnjaki pravijo, da bo prav to digitalizacija pomenila za kadrovsko funkcijo. Kadrovska funkcija se bo tako v prihodnosti precej spremenila, obstajajo sicer predvidevanja v katero smer in na kakšen način, nihče pa ne zna napovedati, kaj vse bo digitalizacija prinesla kadrovski funkciji.

Nekatere spremembe, ki se že kažejo in so že začele spreminjati kadrovsko funkcijo oz. jo bodo v zelo kratkem času, so:

 • zbiranje, centralizacija in obdelava podatkov o zaposlenih; vsak dan imamo vse več in več podatkov o naših zaposlenih in to nam bo omogočilo nove, bolj osebne pristope in večji vpogled v potrebe in želje naših zaposlenih, kar nam bo v pomoč pri razvijanju oz. kreiranju novih, bolj osebnih rešitev za zaposlene;
 • digitalizacija opolnomoča vodje in zaposlene; aplikacije za letne razgovore, e – izobraževanja, urejanje lastnih kadrovskih podatkov, organizacijo delovnega časa ipd. omogočajo tako vodjem kot zaposlenim boljše upravljanje s zaposlenimi oz. s samim sabo. Kadrovska orodja z digitalizacijo tako postajajo orodja vodij in zaposlenih, kadrovska služba pa jim nudi pomoč ter podporo pri uporabi teh orodji;
 • komuniciranje s zaposlenimi in potencialnimi kandidati za zaposlitev bo postalo bolj osebno; že danes nekatera podjetja uporabljajo interna poslovna socialna omrežja kot sta npr. Jam ali Yammer, ki omogočajo dvomerno in v mnogih vidikih personalizirano komunikacijo med različnimi nivoji v organizacijah oz. med sodelavci iz različnih organizacij in držav. Bitka za nove talente pa je že zdavnaj postala digitalna, kandidate se išče preko različnih spletnih strani, socialnih omrežji (npr. LinkedIn), nastajajo pa celo različne platforme, ki bodo omogočale precej drugačno iskanje in dostop do kadrov. Tudi tukaj komunikacija ni več enosmerna, ampak je že v samem začetku dvosmerna in s tem precej bolj osebna;
 • oblačne rešitve in storitve bodo omogočale različne oblike dela; delo od doma že dandanes ni nič nenavadnega, vendar pa se bodo v prihodnosti oblike dela bolj radikalno spremenile. Vse več ljudi bo delalo za več organizacij hkrati in na različnih projektih. Delo tako ne bo več vezano samo na eno organizacijo in bo bolj projektno. Takšne oblike dela bodo seveda za sabo prinesle tudi potrebe po drugačni zakonodaji, drugačni zaščiti delavcev in seveda tudi po drugačnih oz. novih znanjih, ki jih bo morala razviti kadrovska funkcija, da bo lahko podprla tako organizacije kot posameznike. Tudi kadrovske funkcije v organizacijah bodo predvidoma manjše, specializirane rešitve oz. strokovnjake pa bodo najemale za posamezne projekte in le ti, ne bodo več del organizacij samih.


Povsem napovedati kako in na kakšen način bo na kadrovsko funkcijo vplivala digitalizacija se ne da.
Nekaj od tega kar nam digitalizacija prinaša oz. nam bo prinesla v prihodnosti pa bomo odkrivali na Slovenskem kadrovskem kongresu 2017.

Vljudno vabljeni!


Rok Zupančič,
predsednik Slovenske kadrovske zveze in
predsednik programskega sveta Slovenskega kadrovskega kongresa 2017

Vstopite v digitalni svet dela z nami na Slovenskem kadrovskem kongresu 2017!


PRIJAVA

Vstopite v digitalni svet dela z nami na Slovenskem kadrovskem kongresu 2017!


PRIJAVA

Kako digitalna revolucija spreminja kadrovsko funkcijo?


Digitalna revolucija spreminja poslovne modele in načine poslovanja. Zaznamovala je sleherni posel in sleherno organizacijsko funkcijo. Tudi razvoj kadrov je funkcija in posel hkrati.

Kako bo torej kadrovska funkcija odgovarjala na izzive četrte industrijske revolucije?

Raziskave kažejo, da ljudje kot potrošniki veliko hitreje sprejemamo dobrine digitalizacije, kot pa smo to pripravljeni narediti v poslu.


Nekaj opažanj iz poslovne prakse, ki radikalno spreminjajo kadrovske strategije:

 • delo s talenti postaja vsakdanja aktivnost vseh zaposlenih (ne le kadrovske službe);
 • delo z informacijami ter odločanje je vse bolj v domeni zaposlenih;
 • zavese padajo, meje ter hierarhični nivoji med zaposlenimi izginjajo;
 • učinkovitost procesov dela s talenti se izkazuje v boljših poslovnih storitvah;
 • prakse talentov bodo igrale pomembno vlogo v poslovnih strateških zmogljivostih organizacije.


Kaj to pomeni za kadrovsko funkcijo?

 • Kadrovske službe bodo postale manjše in bodo delovale po načelu LEAN.
 • Pojavile s bodo nove organizacijske strukture, ki bodo omogočale kadrovskim managerjem in strokovnjakom tesnejše sodelovanje z drugimi poslovnimi funkcijami.
 • Kadrovska služba bo začela delovati po načelih marketinga – analizirala bo podatke o zaposlenih in njihove potrebe ter oblikovala unikatne ponudbe za zaposlovanje ljudi, ukvarjala se bo z marketingom in blagovno znamko talentov ter kadrovskih procesov.
 • Kadrovska služba bo igrala pomembno vlogo pri evalvaciji zunanjih tehnologij in postala vmesnik med njimi, organizacijskimi sistemi ter podatkovnimi bazami.


Na Slovenskem kadrovskem kongresu 2017
bomo s pomočjo vrhunskih strokovnjakov, poznavalcev in preizkuševalcev
četrte industrijske revolucije raziskovali:

 • kako digitalizacija spreminja posel in kako kadrovsko funkcij;
 • kakšna je prihodnost poklicev in dela;
 • katere nove oblike dela in zaposlitev se porajajo;
 • kako lahko sobivamo z digitalnimi tehnologijami in ohranimo etičnost poslovanja, dobro energijo in učinkovite odnose.


Vabljeni k so-ustvarjanju digitalne transformacije v kadrovski funkciji za boljši posel in boljši jutri!Dr. Danijela Brečko,
članica programskega sveta Slovenskega kadrovskega kongresa 2016