SLOVENSKI KADROVSKI

KONGRES

Privabljanje, razvoj in ohranjanje kadrov prihodnosti


16. in 17. april 2018

DNIURMINUTSEKUND

Portorož, Slovenija

Hotel Slovenija


Vabljeni, da se nam pridružite na Slovenskem kadrovskem kongresu 2018!

Dvodnevni osrednji slovenski dogodek, ki vsako leto izobražuje in združuje več kot 300 kadrovskih direktorjev in strokovnjakov!

Kongres vsako leto bogatijo aktualne vsebine, HRM trendi, najboljše kadrovske prakse, izsledki iz raziskav, ustvarjalne delavnice in vrhunski predavatelji.

Podeljujemo tudi pomembna priznanja za kadrovsko stroko, ki kažejo na odličnost delovanja na tem področju, priznanje Kadrovski manager leta, Kadrovski up leta in priznanja, ki jih podeljuje Slovenska kadrovska zveza.

Slovenski kadrovski kongres ponuja tudi odlično priložnost za druženje, mreženje in tkanje novih poslovnih vezi.

Letošnja osrednja tema bo privabljanje, ohranjanje in razvoj kadrov prihodnosti.ZAKAJ NA KONFERENCO?


Vrhunska predavateljska zasedba

Svoje znanje in izkušnje bodo z vami delili priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine.


Aktualne teme

Seznanili vas bomo z aktualnimi vsebinami s področja kadrovanja in vas pripravili na to, kar šele prihaja. Čakajo vas navdihujoče ideje, ki jih boste lahko prenesli v prakso.


Odlična družba

Dogodek, ki združuje več kot 300 kadrovskih managerjev in strokovnjakov iz celotne Slovenije, je najboljše mesto za izmenjavo dobrih praks in izkušenj. Hkrati pa vam ponuja priložnost za tkanje novih poslovnih vezi.Komu je kongres namenjen?

 • strokovnim sodelavcem v HRM
 • vodjem izobraževanj
 • strokovnim sodelavcem na področju izobraževanja
 • predstavnikom kadrovskih služb
 • vodjem kadrovskih služb
 • vodjem oddelkov
 • direktorjem
 • pomočnikom direktorjev
 • delovnim pravnikom
 • ...


PROGRAM

16. april 2018
08.00–09.00

Sprejem in registracija

09.00–09.15

Otvoritev in pozdravni nagovor

09.15–10.00

Kaj na področje dela in HR prinaša prihodnost?

dr. Drikus Kriek, prodekan za pedagoške zadeve in direktor PhD programa na IEDC-Poslovni šoli Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa

Pred kratkim je Global Talent Competitiveness Index (GTCI) objavil seznam držav in mest, ki so uspešne v privabljanju, razvoju in ohranjanju svojih kadrov. To je iz vidika demografskih trendov ter globalizacije tudi eden izmed najbolj ključnih izzivov za gospodarstvo in nenazadnje tudi za HR strokovnjake. Zato se bo uvodno predavanje osredotočilo na nove stile vodenja, ki jih zahtevajo trenutni gospodarski trendi ter družbene razmere, in hkrati vodijo k uspehom na področju privabljanja, razvoja in ohranjanja kadrov.

PRIVABLJANJE KANDIDATOV
10.00–10.30

Kdo izbira? Delodajalec delavca ali delavec delodajalca?

Andrej Drapal, svetovalec na področjih odnosov z javnostmi, trženja, znamčenja in izgradnje poslovnih modelov

Obrat na trgu delovne sile nas je v zadnjem letu opozoril, da iskalec zaposlitve ni nujno šibkejši del tega trga. Vprašanje, kateri od mnogih iskalcev je najboljši se pogosto spreminja v vprašanje, kako sploh pritegniti kogarkoli, ki ustreza našim funkcionalnim zahtevam. Včasih se delodajalcem zdi, kot da so v trgovini s praznimi policami. Pa so te res prazne, ali pa ne gre za to, da so se posli izpeljali za trgovino tako, da so podjetja iskala, delavci pa izbirali najboljšega. Kako nam lahko tehnike znamčenja, pozicioniranja in izrabe novih orodij pomagajo v takem položaju?

10.30-10.45

Dobra praksa: Z zanimivo strategijo, poslovnimi modeli in projekti do dobrih kadrov

Igor Stebernak, MBA, član uprave Petrol

Dobre kadre je možno pridobiti samo z zanimivo strategijo podjetja, z zanimivimi poslovnimi modeli ter projekti. Za zadržanje teh kadrov je pomembna kultura v podjetju ter občutek, da podjetje svojo strategijo zares "živi" in da le-ta ni samo črka na papirju. Finančni del zaposlitvene pogodbe je zgolj higienik - je potreben, ne pa zadosten pogoj za pridobivanje novih kadrov.

10.45-11.00

Dobra praksa: Od zaposlitve k izkušnji

Urška Stanovnik, Chief Happiness Officer, Optiweb d.o.o.

Privabljanje kandidatov še nekaj let nazaj ni bila tema, s katero bi se podjetja resno ukvarjala. Večkrat je bila skrb ta, kako zmanjšati število prijav na prosto delovno mesto. Danes je situacija obratna. Mnogo medijev in podjetij (tudi zelo uspešnih) poroča o pomanjkanju ustreznega kadra. In posledično se moramo podjetja bolj kot na golo zaposlovanje osredotočati na širšo sliko le-tega. Kako dobremu kandidatu sploh pokazati, da smo vreden delodajalec? In ko je ta prvi korak narejen, kako ga prepričati, da smo res pravi za njega? Tako je zaposlovanje postalo niz precej kompleksnih in vseobsegajočih korakov, ki se začne pri znamčenju delodajalca (ang. employer brandingu), konča pa pri detajlih, kot so komunikacija s kandidati, število korakov v selekcijskem postopku ipd. V kratki predstavitvi bodo predstavljeni konkretni načini in koraki, kako se zaposlovanja v širšem pomenu besede lotevamo v Optiwebu.

11.00-11.30

Odmor

11.30-12.10

Okrogla miza: »Skrivnosti privabljanja najboljših kandidatov s strani privlačnih delodajalcev«

Igor Stebernak, MBA, član uprave Petrol

Urška Stanovnik, Chief Happiness Officer, Optiweb

Lea Tkalec, vodja kadrov, Lidl

Žiga Vavpotič, predsednik upravnega odbora Outfit 7


Moderatorja: Saša Fajmut, predstavnica SKZ in Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV12.10-12.40

Pogovor z mladimi talenti:" Septembra se zaposlim. Kako bom izbral delodajalca?"

Študenti različnih študijskih smeri


Moderatorja: Saša Fajmut, predstavnica SKZ in Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV


12.40-14.00

Kosilo

RAZVOJ SODELAVCEV IN ORGANIZACIJ
14.00-15.00

Kjer se začne prihodnost: futuristično-nevrološki pogled na razvoj in spremembe

Nikolaos Dimitriadis, direktor podjetja Trizma Neuro in regionalni direktor britanske Univerze Scheffiled za Srbijo, Črno goro in Makedonijo ter gostujoči predavatelj Centra poslovne odličnosti, Ekonomske fakultete.

15.00-15.15

Predstavitev mednarodne raziskave o aktualnih in bodočih potrebnih veščinah ter kompetencah kadrov

dr. Alenka Braček Lalić, prodekanja za raziskave in ko-direktorica EMBA programa na IEDC-Pslovni šoli Bled, Fakulteta za podiplomski študij management

Trendi, kot so globalizacija, digitalizacija in demografske spremembe narekujejo potrebe po novih poslovnih modelih in zahtevajo nove stile vodenja. IEDC-Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa je kot eden izmed vodilnih partnerjev sodelovala v mednarodnem raziskovalnem projektu, z naslovom: “Management and Leadership Development Needs in Dynamically Changing Societies”, ki ga je koordiniral CEEMAN, International Association for Management Development in Dynamic Societies, ki ima sedež na IEDC-Poslovni šoli Bled IEDC- ter združuje več kot 220 poslovnih šol iz 55 držav, katerega Predsednica je že vse od leta 1993 dr. Danica Purg. Glavni namen raziskovalnega projekta, ki je potekal v 11 državah (Hrvaška, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Rusija, Slovenija, Slovaška, Južna Afrika, Ukrajina) od 2016-2017, je bil pridobiti vpogled v poslovne izzive, s katerimi se soočajo podjetja v današnjem času ter odgovoriti na vprašanja glede razvojnih potreb, povezanih s kompetencami, veščinami in spretnostmi, ki se nanašajo na področje managementa in vodenja. Predavanje, katerega bo izvedla glavna raziskovalka in koordinatorica projekta v 11 državah, se bo osredotočilo na raziskovalne rezultate, pridobljene prek več kot 200 poglobljenih intervjujev z vodilnimi direktorji, predsedniki uprav in kadrovskimi direktorji v 11 državah ter odgovorilo na naslednja vprašanja: »Kakšni so trenutni in bodoči poslovni izzivi«, »Kakšne so zahteve po kompetencah in veščinah s področja managementa in voditeljstva« ter »Kakšne so vrzeli med poslovnim izobraževanjem in gospodarstvom«. Predavanje bo še posebej osvetlilo rezultate, relevantne za Slovenijo. Rezultati raziskave bodo do konca leta objavljeni v knjigi z naslovom »Business and Society – Making Management Education Relevant for the 21st Century«, ki bo izšla pri Springerju.

15.15-15.30

Vzajemno mentorstvo: Ko se vloge v mentorstvu obrnejo

Katarina Petronijevič, strateški partner za kadre, Danfoss District Energy

Hitrost sprememb v današnjem svetu, presega sposobnost posameznika, da novo znanje tako hitro pridobijo, še posebej ne s klasičnimi načini izobraževalnega managementa. Prihodnost učenja se razvija v smeri inovativnih pristopov, kjer se znanje med posamezniki medsebojno deli. Ena izmed učinkovitih metod prenašanja znanja je tudi vzajemno mentorstvo. Z vzajemnim mentorstvom se podirajo generacijske prepreke, spreminja se način dojemanja klasičnih hierarhičnih struktur, hitreje se vzpostavljajo odnosi v organizaciji in odkrivajo talenti. Kako smo v Danfossu Trata v Prihodnost dela vpeljali program vzajemnega mentorstva in kakšen uspeh doživlja program v organizaciji.

15.30-15.45

Moja zgodba: Kako sem razvila sebe in svojo kariero?

Majda Merič Iljazovič, izvedenka za skladnost poslovanja, Siemens

15.45-16.00

Moja zgodba: Brez izgovorov!

Primož Jeralič, paraolimpijec, ročni kolesar in ambasador športa in motivacije

Življenje in pravljica za lahko noč si nista enaki. Zakaj ne? Pri pravljici za lahko noč ne moremo vplivati na končni razplet zgodbe, zato je konec vedno srečen. V življenju pa ni vedno tako. Tudi sam sem bil na vrhu, vendar je nepričakovani trenutek spremenil vse začrtane poti, spremenil je mojo življenjsko pot. Takrat sem se zavedel kako krhki smo v tem življenju in da ne obstaja gumb, ki bi zavrtel čas nazaj. Moral sem se sprejeti v novi luči in pred mano so bili novi neznani izzivi. Trenutki, ki jih živimo so preveč samoumevni, ljudje zapademo v vsakodnevno patetičnost in zgubimo stik z realnostjo, z življenjem v katerem živimo. Zbudimo se iz naše patetičnosti, brez izgovorom stopimo iz cone udobja in začnimo živeti. Ko sprejemno naše življenje kot izziv, takrat se nam nič ne zdi nemogoče.

17.00

Dobrodelni tek in pohod

20.30

Red carpet party

Podelitev priznanja Kadrovski manager leta 2018, Kadrovski up 2018 in priznanj Slovenske kadrovske zveze ter večerno druženje

17. april 2018
09.00-09.30

Sprejem udeležencev

OHRANJANJE ZAPOSLENIH
09.30-10.00

Ohranjanje delovne sile: Zakaj in kako?

Mirjana Mladič, predstavnica odgovorna za razvoj kadrov pri Mikro+polo d.o.o.

Ljudje živimo čedalje dlje. Delovna doba se podaljšuje. Mladi – predvsem strokovnjaki – svoje priložnosti vse pogosteje iščejo v tujini. V podjetjih zmanjkuje (strokovnih) kadrov. Vse bolj se zavedamo, da so zaposleni kapital podjetja in ne strošek. Kapital, ki ga je treba ohranjati, razvijati, skrbeti za njegovo uravnoteženost, zdravje, vitalnost, zavzetost in predanost. To je največji in najpomembnejši vir konkurenčne prednosti podjetij. V tistih podjetjih, kjer to razumejo, prosperirajo. Kako doseči, da bodo zaposleni zavzeti? Da bodo v službi dali od sebe vse, kar zmorejo? Da bodo inovativni, kreativni, so-podjetni? Kako se tega lotevamo v podjetju Mikro+Polo, boste izvedeli v prispevku na Slovenskem kadrovskem kongresu 2018.

10.00-10.30

Digitalni HR in projekti za ohranjanje zaposlenih

Sabrina Dick, direktorica HR za osrednjo in vzhodno regijo, SAP


10.30-11.00

Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada RS

11.00-11.20

Delo s starejšimi in mlajšimi zaposlenimi

Ivan Papič, direktor kadrovskega in splošnega sektorja v Steklarni Hrastnik d.o.o.

Steklarna Hrastnik bo predvidoma do leta 2022 prešla v pametno tovarno. To ji bo omogočalo zagotavljanje visokih kriterijev kakovosti za njihove zelo zahtevne stranke. Spremenjenemu delovnemu okolju pa se mora prilagoditi tudi kadrovska funkcija. In sicer z razvojem kompetenc, ki jih zahteva novo delovno okolje. Z vstopom v novo delovno okolje bo narejena tudi nova sistematizacija delovnih mest, katero bomo podprli s spremenjenim sistemom nagrajevanja zaposlenih.

Na dogodku bo Ivan Papič predstavil, s katerim oz. kakšnim kadrovskimi izzivi se srečujejo v Steklarni Hrastnik ob prehodu v pametno tovarno in z načrti za prihodnost pri razvoju kadrovske funkcije - tudi v luči 157 letne tradicije steklarne, za katero želijo, da (p)ostane privlačno delovno okolje za generacije, ki šele prihajajo na trg dela.

11.20-11.50

Varno okolje- dejavnik zadrževanja kadrov in vloga HR strokovnjaka

11.50-12.10

Strateški HR: proaktiven pristop k ohranjanju zaposlenih

Bogdan Radakovič

12.10-12.30

Odmor

12.30-12.50

Pospešen razvoj talentov z rotacijami znotraj podjetja

Katja Pruša, vodja upravljanja s talenti in organizacijskega razvoja, Novartis

STEP program je program internih rotacij za pospešeni razvoj mladih talentov. Omogoča reden priliv talentov na področja, kjer je kadre težko pridobivati. Vključuje izbor najboljših, raznolikih talentov iz različnih strokovnih področij in držav ter dvoletni interni program rotacij, ki tem talentom omogoči zgodnje pridobivanje medfunkcijske širine in medkulturnih izkušenj. Trenutno se izvaja v Tehničnih operacijah in Kakovosti v Novartisu.

12.50-13.10

moj COACHING. moja PRILOŽNOST.

Saša Širca, Monika Kontelj, Barbara Intihar in Manca Ramovš Kovačič, interne coachinje v Mercatorju


Coaching vzpostavlja in razvija zdrave delovne odnose, optimizira delovne procese, izboljšuje medosebne odnose, s pomočjo povratnega sporočila in akcijskega načrtovanja pa nam zagotavlja doseganje želenih rezultatov. Coaching strankam omogoča rast, krepitev kompetenc in potencialov ter opolnomočenje za bolj smelo, drzno in samozavestno pot. Učinkovit sistemski pristop k izgradnji coaching kulture je gotovo oblikovanje mreže internih coachev, ki so zaposlenim lahko na voljo takrat, ko jih potrebujejo, dobro poznajo kulturo, zgodovino in razvojne cilje podjetja, hkrati pa lahko vzpostavijo visoko stopnjo osebnega zaupanja v daljšem časovnem obdobju.

V Mercatorju imamo skupino internih coachev, ki s svojim delom uspešno razvijajo potenciale naših zaposlenih. Interni coachi prihajajo iz različnih področij in delo internega coacha opravljajo poleg svojega rednega dela.

Kakšno priložnost so za svoj osebni razvoj v izzivu, da postanejo interne coachinje videle sogovornice? Kakšno pot so prehodile, na katere ovire so naletele in kaj so pridobile?

13.10-13.40

Kako lahko pridobimo sredstva za razvoj zaposlenih?

Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, preživninskega in invalidskega sklada RS

13.40-14.25

Odmor

14.25-14.50

Primer iz prakse #2

14.50-15.10

Partnerstvo za spremembe - program inovativnega sodelovanja med javnimi in zasebnim sektorjem

Nina Langerholc Čebokli, vodja kabineta na Ministrstvu za javno upravo

Partnerstvo za spremembe je program inovativnega sodelovanja med zaposlenimi v slovenskem javnem in zasebnem sektorju s ciljem izmenjave zaposlenih, prenosa in uporabe dobrih idej, praks in uporabnih rešitev. Poteka že tri leta in uspešno, postopoma in vztrajno zbližuje javni in zasebni sektor v procese soustvarjanja rešitev, ruši trdno zasidrane stereotipe in s tem povečuje razumevanje ter zaupanje. Program je veliko pozornost požel tudi v mednarodnem prostoru in je bil izbran med deset najbolj inovativnih praks v javnem sektorju v letu 2016 s strani OECD. .

HR PRIHODNOSTI
15.10-15.30

Strateški razvoj zaposlenih v organizacijah prihodosti

Darija Brečevič, vodja HR Nordics, Novartis

15.30-16.00

Upravljanje strateškega HR s pomočjo tehnologije: Uporabni recepti za »onboarding« novih zaposlenih

Stijn de Groef, direktor in solastnik podjetja Talmundo

Ko razmišljamo o sprejemu novih zaposlenih, obstajajo vidiki procesa, ki se zgodijo ne glede na to ali ima vaša organizacija strukturiran proces »onboardinga« ali ne. V vaših rokah je, da proces izboljšate tukaj in zdaj!

Predavatelj bo predstavil preplet najnovejših inovacij s trajnostnimi kadrovskimi praksami in se osredotočil na opremljanje vašega kadra z enostavnimi tehnološkimi rešitvami. Naučite se preseči strategijo in v poslovanje vključite praktične aplikacije »onboarding« procesa ter pozicionirajte vaše organizacijo s pomočjo prednosti, ki jih ponuja HR tehnologija danes.

16.00-16.15

Zaključek kongresa: Tokrat nekoliko drugače

Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

UDELEŽENCI O KONGRESU

Slovenski kadrovski kongres je dogodek, ki je namenjen tako spoznavanju aktualnih področij kot tudi druženju med kadrovskimi strokovnjaki. Tako mreženje kot uporabne strokovne vsebine se mi zdijo vedno skrbno pripravljene, dogodek je izpeljan profesionalno in s posluhom za potrebe ljudi, ki delamo za ljudi
izr. prof. dr. Eva Boštjančič, univ. dipl. psih., Vodja katedre za psihologijo dela in organizacije
Slovenski kadrovski kongres je dogodek, ki je namenjen tako spoznavanju aktualnih področij kot tudi druženju med kadrovskimi strokovnjaki. Tako mreženje kot uporabne strokovne vsebine se mi zdijo vedno skrbno pripravljene, dogodek je izpeljan profesionalno in s posluhom za potrebe ljudi, ki delamo za ljudi
izr. prof. dr. Eva Boštjančič, univ. dipl. psih., Vodja katedre za psihologijo dela in organizacije
Vsako leto znova me navdušujejo skrbno izbrane teme in predavatelji – omogočajo nam pogled v prihodnost in inovativno izvajanje našega poklica, vse skupaj pa je začinjeno z veliko pozitivne energije in sproščenosti. Tako puščajo sledi v našem delu, posledično v procesih naših delodajalcev in sooblikujejo boljši jutri. Za kongres 2017 to še prav posebej velja.
Barbara Ambrož vodja splošnega sektorja, Plinarna Maribor
Na preteklem kongresu, ki predstavlja osrednji kadrovski dogodek v Sloveniji, je bilo izjemno v več pogledih. Rekordno število udeležencev govori o tem, da so vsebine in predavatelji zelo aktualni. Organizatorji so poskrbeli, da smo slišali tako domače kot tudi tuje prakse na kadrovskem področju, in to iz ust CEO-jev, ne le kadrovikov. Hkrati je vedno super videti toliko znanih obrazov na kupu in izmenjati izkušnje s kolegi v sproščenem portoroškem vzdušju. Vsi smo odšli domov zadovoljni in odločeni, da se prihodnje leto vrnemo :)
Saša Fajmut direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov pri podjetju Amrop
Slovenski kadrovski kongres je dogodek, ki je namenjen tako spoznavanju aktualnih področij kot tudi druženju med kadrovskimi strokovnjaki. Tako mreženje kot uporabne strokovne vsebine se mi zdijo vedno skrbno pripravljene, dogodek je izpeljan profesionalno in s posluhom za potrebe ljudi, ki delamo za ljudi
izr. prof. dr. Eva Boštjančič, univ. dipl. psih., Vodja katedre za psihologijo dela in organizacije
Slovenski kadrovski kongres je dogodek, ki je namenjen tako spoznavanju aktualnih področij kot tudi druženju med kadrovskimi strokovnjaki. Tako mreženje kot uporabne strokovne vsebine se mi zdijo vedno skrbno pripravljene, dogodek je izpeljan profesionalno in s posluhom za potrebe ljudi, ki delamo za ljudi
izr. prof. dr. Eva Boštjančič, univ. dipl. psih., Vodja katedre za psihologijo dela in organizacije
Vsako leto znova me navdušujejo skrbno izbrane teme in predavatelji – omogočajo nam pogled v prihodnost in inovativno izvajanje našega poklica, vse skupaj pa je začinjeno z veliko pozitivne energije in sproščenosti. Tako puščajo sledi v našem delu, posledično v procesih naših delodajalcev in sooblikujejo boljši jutri. Za kongres 2017 to še prav posebej velja.
Barbara Ambrož vodja splošnega sektorja, Plinarna Maribor
Na preteklem kongresu, ki predstavlja osrednji kadrovski dogodek v Sloveniji, je bilo izjemno v več pogledih. Rekordno število udeležencev govori o tem, da so vsebine in predavatelji zelo aktualni. Organizatorji so poskrbeli, da smo slišali tako domače kot tudi tuje prakse na kadrovskem področju, in to iz ust CEO-jev, ne le kadrovikov. Hkrati je vedno super videti toliko znanih obrazov na kupu in izmenjati izkušnje s kolegi v sproščenem portoroškem vzdušju. Vsi smo odšli domov zadovoljni in odločeni, da se prihodnje leto vrnemo :)
Saša Fajmut direktorica področja za razvoj vodstvenih potencialov pri podjetju Amrop

PREDAVATELJI

 
dr. Drikus Kriek

prodekan za pedagoške zadeve in direktor PhD programa na IEDC-Poslovni šoli Bled

Njegove raziskave, publikacije in poučevanje se osredotočajo predvsem na teme kot so teambuilding, vodenje in upravljanje s spremembami. Magisterij iz klinične psihologije in MBA diplomo je prejel na Univerzi Rand Afrikaans na Univerzi v Stellenbosch. Doktoriral je na Univerzi Pretoria in diplomiral na Univerzi Yale v ZDA.

Profesor Hendrik Sebastiaan (Drikus) Kriek je prodekan za pedagogiko in izvršni direktor doktorskega študija na IEDC, Poslovni šoli Bled. Je nekdanji direktor Centra za razvoj vodstva in izredni profesor za HRM na Poslovno šoli Wits (WBS), Univerza v Witwatersrandu. Pred tem je bil tudi izredni profesor za organizacijsko vedenje in vodenje ter predstojnik oddelka za Strategijo in vodenje na Visoki šoli za poslovno vodstvo (SBL), Univerza Južna Afrika.

Magisterij iz klinične psihologije in MBA diplomo je prejel na Univerzi Rand Afrikaans na Univerzi v Stellenbosch. Doktoriral je na Univerzi Pretoria in diplomiral na Univerzi Yale v ZDA. Krajše obdobje je deloval na Centru za integralno vodenje (osnovano po Wilberjevi teoriji) na Višji šoli za management, Univerze Zahodne Avstralije s prof. Ron Caccioplom, ki je znan strokovnjak za razvoj in vodenje.

Njegove raziskave, publikacije in poučevanje se osredotočajo predvsem na teme kot so teambuilding, vodenje in upravljanje s spremembami. Prispevke objavlja tako v popularnih kot akreditiranih akademskih revijah in svoje raziskave predstavlja na lokalnih in mednarodnih forumih. Leta 2006/7 je bil imenovan za raziskovalca leta na SBL in njegove knjige so povezane s tematiko skupin in delom v skupinah. Njegov članek v soavtorstvu s prof. Stella Nkomo, ki je naslavljal tematiko upravljanja sprememb pri afriških vodjih, je bil nagrajen kot najboljše delo leta 2011 v reviji Journal of Occupational and Organizational Psychology (eden od petih najboljših na tem področju).

 
dr. Nikolaos Dimitriadis

strokovnjak na področju nevroznanosti, vedenjske znanosti in nevromarketinga

Vse, kar smo, je v naših možganih,“ pravi dr. Dimitriadis ter dodaja: "skrbite za svoje možgane in možgane svojih sodelavcev''.Dr. Nikolaos Dimitriadis že več kot desetletje povezuje nevroznanost in vedenjsko znanost s področjem trženja, komunikacij, vodenja in izobraževanja. Svetoval je podjetjem kot so IKEA, IBM, Nestle in še mnogim drugim.

Dr. Nikolaos Dimitriadis že več kot desetletje povezuje nevroznanost in vedenjsko znanost s področjem trženja, komunikacij, vodenja in izobraževanja. Svetoval je podjetjem kot so IKEA, IBM, Nestle, Banca Intesa Sanpaolo, Holcim, Pierre Fabre, Coca Cola Hellenic, Raiffeisen Bank, Plaza Centers, Rauch, Teekanne in še mnogim drugim. V Slovenijo prihaja pogosto, saj stalno sodeluje v sklopu poslovnega izobraževanja Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete. Je direktor podjetja Trizma Neuro, ki je specializirano za nevromarketing in regionalni direktor britanske Univerze Scheffiled za Srbijo, Črno goro in Makedonijo. Na omenjeni univerzi je tudi magistriral in doktoriral iz poslovnih ved. „Vse, kar smo, je v naših možganih,“ pravi dr. Dimitriadis ter dodaja: "skrbite za svoje možgane in možgane svojih sodelavcev''.

 
Sabrina Dick

vodja kadrovske službe za srednjo in vzhodno Evropo, SAP

Sabrina Dick je vodja kadrovske službe za srednjo in vzhodno Evropo in skupaj z njeno skupino podpira 16 držav in 4.000 zaposlenih v podjetju SAP. Ena njenih največjih strasti je prepoznavanje potenciala pri posameznikih in pomoč pri njihovi rasti. Trdno verjame v moč raznolikosti in zato ljubi delo v mednarodni družbi kot je SAP.

Sabrina Dick je vodja kadrovske službe za srednjo in vzhodno Evropo in skupaj z njeno skupino podpira 16 držav in 4.000 zaposlenih v podjetju SAP. Odgovorna je za opredelitev in implementacijo kadrovske strategije v tržni enoti in je članica vodstvene ekipe srednje in vzhodne Evrope.

Pred prevzemom te vloge je Sabrina v zadnjih 10+ letih imela več funkcij, tako poslovnih kot kadrovskih, znotraj SAP-a. Ima diplomo iz mednarodnega poslovanja in mednarodnih kulturnih študij na Univerzi Heilbronn, Nemčija.

Ena njenih največjih strasti je prepoznavanje potenciala pri posameznikih in pomoč pri njihovi rasti. Trdno verjame v moč raznolikosti in zato ljubi delo v mednarodni družbi kot je SAP. Vsakodnevni zagon za delo ji dajejo projekti, ki omogočajo, da so procesi učinkovitejši in hitrejši ter s sabo prinašajo boljše poslovne odločitve.

V zasebnem življenju ugotavlja, da je na delovnem mestu potrebno tudi ravnovesje, zato je aktivna v CrossFitu. Rada ima potovanja in poseben interes vidi v spoznavanju tujih kultur. Prav tako zelo uživa kadar je obdana z družino in prijatelji.

 
Andrej Drapal

svetovalec na področjih odnosov z javnostmi, trženja, znamčenja in izgradnje poslovnih modelov

Andrej Drapal je je svetovalec na področjih odnosov z javnostmi, trženja, znamčenja in izgradnje poslovnih modelov z več kot 25 leti izkušenj. Deloval je v praktično vseh panogah s slovenskimi in tujimi naročniki.

Zapisal je poslovni model znamke I Feel Slovenia, a se ukvarjal tudi z mnogimi kriznimi primeri, ki so bili tesno povezani s kadrovskimi vprašanji. Ukvarja se z vprašanjem razvoja kapitalov v sklopu postopka celovitega poročanja in torej tudi razvoja človeškega kapitala kot ključnega za obstanek in razvoj prav vsake družbe, tudi gospodarske.

 
Žiga Vavpotič

predsednik upravnega odbora družbe Outfit7 Limited

Rdeča nit mojega življenja je sodelovanje. V žarišču mojega zanimanja sta poleg poslovnega sveta še družbena odgovornost in socialno podjetništvo, vse prepletam s štirimi temami: ljudje, človekoljubje, družba in odgovornost.

Sem. In že zato sem hvaležen in se trudim razumeti in ceniti vsak dan, ki ga imam.

Z veseljem, ponosom in navdušenjem (ter seveda s trdim delom) opravljam funkcijo predsednika upravnega odbora družbe Outfit7 Limited (Chairman, CFO&CRO).

Lastnik podjetja Globaldreamvision, soustanovitelj Zavoda Ypsilon, socialnega podjetja Simbioza Genesis, ABC podjetniškega pospeševalnika, sopobudnik Središča za socialno podjetništvo Univerze v Ljubljani, miselnega središča Act Tank in mnogih drugih družbeno zanimivih projektov. Diplomiran ekonomist (UN), univerzitetni diplomirani politolog, smer mednarodnih odnosov, magister sociologije in avtor knjig Moja sr(e)čna knjiga, Moja žepna sr(e)čna knjiga in Srčna knjiga mojega življenja.

Rdeča nit mojega življenja je sodelovanje.

V žarišču mojega zanimanja sta poleg poslovnega sveta še družbena odgovornost in socialno podjetništvo, vse prepletam s štirimi temami: ljudje, človekoljubje, družba in odgovornost. Redno berem, včasih pišem, moderiram, mediiram in predavam.


Imam zanimive svetovalne izkušnje in sem pobudnik številnih projektov, med katerimi je najbolj uspešen projekt Simbioz@ (nagrada Državljan Evrope, Evropski parlament, Nacionalna nagrada za mladinski projekt, nominacija za nagrado UN population award). Mnogi mislijo, da ima pobudnik zgolj idejo. Pobudnik mora za idejo skrbeti, jo razvijati in nadgrajevati. Zavod Ypsilon, Simbioz@, UNESCO mladinska platforma, Nacionalni mentorski program, Trgovina za mlade umetnike so nekatere moje pobude. Sodeloval sem pri različnih projektih kot sta Obljuba Sloveniji in Speak, povezal sem različne deležnike pri mnogih zanimivih in uspešnih zgodbah.

Veliko sem svetoval, tako v gospodarstvu kot tudi v nevladnem sektorju. S holističnim pristopom razumevanja sodelovanja znam prispevati dodano vrednost pozitivnih zgodbam.

Rodil sem se 14. decembra 1984 v Ljubljani. Svoje življenje in življenjske cilje sem si začel načrtovati že v osnovni šoli, ko sem kot predstavnik ljubljanske osnovne šole Ledina prvič odšel v veliki svet, na Japonsko. Od takrat se moje življenje odvija z vrtoglavo naglico. Ob neštetih interesih, ki jih gojim, ostaja moja največja predanost delu za ustvarjanje dodane vrednosti. Strokovno sem se ukvarjal predvsem s povezovanjem poslovnega in nevladnega sektorja.

Že kot dijak Gimnazije Bežigrad sem ustanovil Zavod za mladino. Naredil sem Univerzo za življenje, bil eden od soustanoviteljev Gospodarskega foruma Pravne fakultete v Ljubljani, pet let sem honorarno sodeloval s Programom za mlade na Radiu Slovenija in dve leti vodil Poslovni klub Socius.

Za uspešno delovanje sem dobil številne pohvale in nagrade, za mednarodno dejavnost me je med drugim UNESCO ASP Net nagradil s častnim naslovom Unescov glasnik. Leta 2000 sem postal takrat najmlajši član mednarodne organizacije Mensa v Sloveniji. Leta 2004 sem postal najmlajši član svetovalnega odbora Microsoft Office Information Worker Board of the Future, ki ga je Microsoft ustanovil na željo Billa Gatesa. V sklopu Global Youth Voice sem pisal kolumne v The Kansas City Star Newspaper, več let sem pisal kolumne za časopis Šolski razgledi, moje članke in razmišljanja pa so objavili tudi drugi mediji. Med drugim sem postal ime meseca v akciji Vala 202. Leta 2014 sem bil imenovan za enega izmed 100 pionirjev novega evropskega gospodarstva, The Purpose Economy.

Izobražujem se doma in po svetu in sem za svoja dela prejel različne štipendije. Doslej sem svetoval različnim organizacijam, tudi vladam v programih za mlade in sem dobrodošel gost številnih konferenc po vsem svetu. Učim se od zanimivih ljudi, vesel sem, da sta med njimi bila tudi dr. Edward de Bono in Danah Zohar. »Zaznamujejo nas knjige, ki jih preberemo in ljudje, ki jih srečamo« je eno od mojih vodil.

»Čas je, da začnemo verjeti v svoje sanje in jih spreminjati v resničnost«. Nasmehi starejših v največjem medgeneracijskem projektu v Sloveniji Simbioz@, zahvale, ko Moja srečna knjiga spremeni življenje nekomu, uspehi članov Zavoda Ypsilon in njegova izjemna ekipa ter številne rešitve, ki jih je obrodilo svetovanje Državnemu svetu, uspešnim podjetjem Microsoft, BTC, Steklarna Hrastnik in nevladnim in medvladnim organizacijam kot je UNICEF, so nekateri drobni dosežki dosedanjega dela. In seveda mi danes predstavlja največji izziv funkcija predsednika upravnega odbora v družbi Outfit7 Limited.

Pretekle izkušnje sprejemam z veseljem in zahvalo vsem, ki so mi na moji poti pomagali. V marsikateri sem pustil sled, kakšno sem prepletel s sedanjim delom, vse pa so vplivale kot priprave za prihodnost. Dolgoročno verjamem, da bom svoje delovanje z različnimi oblikami sodelovanja nadaljeval v duhu svojega življenjskega mota: »Živi in pusti sled«.

 
Igor Stebernak

MBA, član uprave Petrol

Od leta 2015 je član uprave v družbi Petrol. Od leta 2009 je član Združenja nadzornikov Slovenije. V vlogi nadzornika je deloval v nadzornih svetih družb v Skupini Triglav,v Abanki, v družbi Helios Domžale in v Pokojninski družbi A. Trenutno je predsednik nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav.

Igor Stebernak, MBA, (rojen 1968) se je po zaključku univerzitetnega študija na Fakulteti za elektrotehniko leta 1994 zaposlil kot svetovalec na Inštitutu za trženje, organizacijo in ekonomiko ITEO d.o.o. Istega leta se je vpisal tudi na MBA študij na Univerzi Clemson v ZDA, ki ga je zaključil leta 1996. Leta 1995 se je kot vodja projektov zaposlil v SKB banki, leta 1999 postal direktor službe za plan in ekonomiko, leta 2001 pa namestnik izvršnega direktorja za divizijo Finance in direktor kontrolinga. Leta 2004 je prevzel naloge direktorja službe za strateško načrtovanje in kontroling v Zavarovalnici Triglav, leta 2009 je postal član uprave za finance, računovodstvo in kontroling. Od leta 2012 je bil član uprave Abanka Vipa, od leta 2015 pa je član uprave v družbi Petrol. Od leta 2009 je član Združenja nadzornikov Slovenije. V vlogi nadzornika je deloval v nadzornih svetih družb v Skupini Triglav,v Abanki, v družbi Helios Domžale in v Pokojninski družbi A. Trenutno je predsednik nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav.

 
Urška Stanovnik

Chief Happiness Officer-ka, Optiweb

Urška Stanovnik je psihologinja, ki opravlja delo Chief Happiness Officer-ke v mladem in inovativnem Škofjeloškem podjetju Optiweb. Njena glavna naloga je, da skrbi za zavzetost zaposlenih na delovnem mestu.

Urška Stanovnik je psihologinja, ki opravlja delo Chief Happiness Officer-ke v mladem in inovativnem Škofjeloškem podjetju Optiweb. Njena glavna naloga je, da skrbi za zavzetost zaposlenih na delovnem mestu, kar vključuje širok spekter nalog od razvoja, motivacije, izobraževanj in sodelovanja z zunanjimi institucijami in posamezniki. Svojo kariero je začela v mednarodnem podjetju Atlantic Grupa, kjer se je spoznala z različnimi področji kadrovske stroke, od zaposlovanja do razvoja zaposlenih.

 
Lea Tkalec

vodja kadrov, Lidl

Lea Tkalec je od leta 2010 vodja kadrov pri podjetju Lidl. Je ustanoviteljica oddelka za razvoj človeških virov. Pri svojem delu se ukvarja z zaposlovanjem, razvojem in usposabljanjem zaposlenih ter skrbi za promocijo blagovne znamke.

Lea Tkalec je od leta 2010 vodja kadrov pri podjetju Lidl. Je ustanoviteljica oddelka za razvoj človeških virov. Pri svojem delu se ukvarja z zaposlovanjem, razvojem in usposabljanjem zaposlenih ter skrbi za promocijo blagovne znamke. Prav tako se srečuje z optimizacijo delovnih procesov na področju kadrovske administracije ter z upravljanjem in vodenjem procesa spreminjanja kulture podjetja. Pred tem je na področju kadrovanja delovala tudi v podjetjih Escada in Mura.

 
Stjin de Groef

CEO in solastnik podjetja Talmundo

Stijn de Groef je CEO in soustanovitelj podjetja Talmundo. Je strastni HR strokovnjak, podjetnik in kolesar. Stijn ima izkušnje s svetovanjem več kot 200 globalnim delodajalcem na področju »onboarding« programov.

Stijn de Groef je CEO in soustanovitelj podjetja Talmundo. Je strastni HR strokovnjak, podjetnik in kolesar. Stijn ima izkušnje s svetovanjem več kot 200 globalnim delodajalcem na področju »onboarding« programov. Prav tako je deloval na področju upravljanja s talenti na globalni ravni. Leta 2012 pa je ustanovil podjetje Talmundno, ki je ponosno na delo z vodilnimi multinacionalkami kot so Deloitte, Bacardi, ArcelorMittal, KPMG, BNP Parobas Fortis, Sodexo, Engie, SAS, Swisscom and Coty. Kadar ni zaposlen z delom v Talmundu, ga lahko najdemo na odrih različnih HR konferenc po celotni Evropi.

 
Majda Merič Iljazovič

glavna svetovalka za jadransko regijo pri Siemens

Majda Merič Iljazovič se je Simensu pridružila leta 2007 kot pravna svetovalka s sedežem v Ljubljani. Naslednje leto je prevzela vlogo regionalne urednice za skladnost v poslovanju v Sloveniji. Marca 2011 se je preselila na Dunja in prevzela vlogo koordinatorke za skladnost poslovanja na področju centralne in vzhodne Evrope.

Majda Merič Iljazovič je generalna svetovalka za jadransko regijo pri Simensu že od leta 2014. V svoji karieri je delovala na različnih področjih prava in skladnosti poslovanja. Je strokovnjakinja za skladnost poslovanja, protikorupcijsko poslovanje, konkurenčo in interno pravo. Simensu se je pridružila leta 2007 kot pravna svetovalka s sedežem v Ljubljani. Naslednje leto je prevzela vlogo regionalnega urednika za skladnost v poslovanju v Sloveniji. Marca 2011 se je preselila na Dunja in prevzela vlogo koordinatorke za skladnost poslovanja na področju centralne in vzhodne Evrope.

 
Nina Langerholc Čebokli

vodja kabineta na Ministrstvu za javno upravo

Nina Langerholc Čebokli je zaposlena kot vodja kabineta v Ministrstvu za javno upravo od leta 2014. Pri svojem delu je odgovorna za dnevno in strateško koordinacijo aktivnosti podpredsednika vlade in ministra za javno upravo ter ministrstva kot celote.

Poleg svoje osnovne vloge aktivno deluje tudi na področju strateškega managementa, organizacijskega razvoja in vpeljavi inovativnosti v javno upravo. Navdušuje se nad sistemskim pristopom in stremi k vpeljavi modernih inovativnih metod dela in tehnologije v javno upravo z namenom doseganja večje fleksibilnosti, agilnosti in celovitih rešitev z uporabnikom v središču. Je soustvarjalka in vodja več inovativnih projektov v Sloveniji. V letu 2016 je bila nagrajena z naslovom TOP Potential s strani Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji.

 
dr. Alenka Braček Lalić

prodekanja za raziskave in sodirektorica EBMA programa na IEDC-Poslovni šoli Bled

Tesno sodeluje z Mednarodnim združenjem za razvoj vodstva v dinamičnih družbah CEEMAN, ki povezuje več kot 220 vodstvenih izobraževalnih institucij iz 55 držav, kjer deluje kot vodja mednarodne komisije za akreditacijo kakovosti.

Dr. Alenka Braček Lalić, prodekanja za raziskovanje in so-direktorica MBA študijskega programa na IEDC Poslovni šoli Bled. Tesno sodeluje z Mednarodnim združenjem za razvoj vodstva v dinamičnih družbah CEEMAN, ki povezuje več kot 220 vodstvenih izobraževalnih institucij iz 55 držav, kjer deluje kot vodja mednarodne komisije za akreditacijo kakovosti.

 
Ivan Papič

direktor za kadre in splošne zadeve, Steklarna Hrastnik d.o.o.

Ivan Papič ima bogato in uspešno 15 letno kariero na področju kadrovskega managementa in širše. Svoje bogate izkušnje in znanje z delom v proizvodno intenzivnih podjetij od konca leta 2017 s pridom izkorišča v Steklarni Hrastnik d. o. o. Pri svojem delu uspešno prepleta svoje strokovno znanje in izkušnje, strast od dela z ljudmi ter sodobne IT pristope.

Ivan Papič ima bogato in uspešno 15 letno kariero na področju kadrovskega managementa in širše. Po končani Ekonomski fakulteti v Ljubljani je svoje izobraževanje nadaljeval na SAP Academy Toronto v Kanadi, po vrnitvi v Slovenijo pa magistriral na Ekonomski fakulteti. Svojo poslovno pot je pričel v podjetju Iskratel, kjer opravljal funkcijo direktorja za kadre in splošne zadeve. Po odhodu iz Iskratela je prevzel funkcijo direktorja kadrovske službe najprej v SIJ Acroni d.o.o., kasneje pa v Skupini SIJ d. d. Svoje bogate izkušnje in znanje z delom v proizvodno intenzivnih podjetij pa od konca leta 2017 s pridom izkorišča v Steklarni Hrastnik d. o. o. Pri svojem delu uspešno prepleta svoje bogato znanje in izkušnje, strast od dela z ljudmi ter sodobne IT pristope.

 
Katarina Petronijevič

Strateški partner za kadre, Danfoss District Energy

Njena poslovna pot v kadrovski službi se je začela leta 2006. Izkušnje si je nabirala v korporativnih družbah, kot sta Danfoss in Siemens, na vseh področjih kadrovske funkcije.

Njena poslovna pot v kadrovski službi se je začela leta 2006. Izkušnje si je nabirala v korporativnih družbah, kot sta Danfoss in Siemens, na vseh področjih kadrovske funkcije. V zadnjem času se posveča predvsem oblikovanju in razvoju organizacije, strateškemau planiranju kadrov, oblikovanjem strategije razvoja zaposlenih, pomoči vodstvu pri identificiranju in razvoju talentov ter kompetenc za prihodnost.

 
Primož Jeralič

paraolimpijec, ročni kolesar in ambasador športa ter motivacije

Vztrajnost, trma, volja, cilji, to sem jaz, Primož Jeralič. In pri svojih 32 letih sem se v življenju srečal že z različnimi izzivi s katerimi sem se spoprijel, četudi je bila v začetku situacija skoraj brez izhodna.

Vztrajnost, trma, volja, cilji, to sem jaz, Primož Jeralič. In pri svojih 32 letih sem se v življenju srečal že z različnimi izzivi s katerimi sem se spoprijel, četudi je bila v začetku situacija skoraj brez izhodna. Rojen sem bil v preprosti delavski družini, kjer so me učili, da nikoli ne smeš odnehati in da je življenje trdo ter neizprosno. Morda je to tudi pripomoglo k temu, da sem v svojih dejanjih in zastavljenih ciljih tako vztrajen in odločen.

V življenju mi ni bilo nikoli dolgčas. Kot otrok sem bil kot mladi raziskovalec, saj me je zanimala prav vsaka stvar. V najstniških letih sem se ukvarjal z atletiko v Novem mestu in dosegal odlične rezultate tako na državnem kot na mednarodnem področju. Tu sem vztrajal devet let, potem pa sem zaradi poškodbe kolenskih vezi opustil to športno panogo. Dosegel sem kar nekaj vidnih rezultatov, bil sem večkratni državni prvak in kandidat za udeležbo na svetovnem mladinskem prvenstvu. V šoli nisem imel nikoli težav in tako sem se odločil, da se vpišem na fakulteto za organizacijske vede v Kranju, smer informatike. Po drugem letniku rednega univerzitetnega študija sem se zavestno odločil, da si vzamem eno leto premora in se odpravim po Evropi. Želel sem si novih izkušenj in želel sem videti nekaj sveta predno se ustalim in zapadem v tirnice, ki jih postavlja življenje. V tem letu sem veliko pridobil na svojih izkušnjah, samozavesti in kar je najbolj pomembno, postal sem samostojnejši. Po 220.000 prevoženih kilometrih sem se vrnil nazaj v šolske klopi.

Ob rednem študiju sem, da bi finančno razbremenil starše, delal preko študentskega servisa in si tako nabral še nekaj delovnih izkušenj, ki jih danes s pridom uporabljam. Februar leta 2008 pa mi je za vedno spremenil življenje. Kot učitelj smučanja sem delal na smučišču in si pri padcu ter slabo pritrjeni mreži težje poškodoval hrbtenico. Bil je šok, kjer sem skoraj obupal in takrat sem si želel, da se moje življenje konča, da se prebudim iz te nočne more. Če bi le imel možnost bi si takrat vzel življenje.... Vendar NE, v glavi sem preklopil svojo miselnost in si rekel, da v situaciji v kateri sem se znašel moram potegniti svoj maksimum, moram pokazati sebi, da nisem mevža, da se znam izvleči tudi iz brezizhodne situacije. Sledilo je šest tedensko zdravljenje v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in štiri mesece rehabilitiranja v URI Soča, veliko volje in energije. Hvala moji takratni punci Nini, danes moji ženi in materi najinih dveh otrok, moji družini in tistim iskrenim prijateljem, ki so še verjeli vame, da zmorem in me bodrili v najtežjih trenutkih.

Po rehabilitaciji sem zaključil svoj študij, se zaposlil, si ustvaril družino. Vendar to ni bilo dovolj, želel sem več. Želim, da pustim v tem kratkem življenju pečat, pečat, ki bo zapisan v zgodovino. Ker mi poškodba hrbtenice in moje fizično stanje po poškodbi nista ubila moje energije in mojega športnega duha, sem že po letu in pol po poškodbi začel aktivno trenirati košarko na vozičkih. Pogrešal sem veter v laseh, pogrešal sem svobodo, ki jo daje šport... Kmalu sem se srečal z ročnim kolesarstvom, ki je bil takrat v Sloveniji še popolna neznanka. Vedel sem, da je to prava stvar zame, saj sem individualist v športu. Pričel sem živeti novo življenje, svoboda, ki mi jo daje kolesarstvo ima neskončne razsežnosti. Takrat je padla odločitev, želel sem se udeležiti s kolesom na ročni pogon paraolimpijskih iger. Želim se zapisati kot prvi Slovenec, ki je prišel z ročnim kolesom na paraolimpijske igre. Naredil sem vse, da bi ta šport zaživel tudi pri nas v Sloveniji. Pozval sem isto misleče ljudi, da se mi pridružijo, da pričnemo skupaj kolesariti se udeleževati maratonov. Začeli smo resno trenirati in danes po dveh letih aktivnega treniranja se lahko pohvalim, da sem leta 2015 zasedel 6. mestom v kategoriji H5 na svetovni UCI lestvici, leto kasneje pa sem nastopil kot prvi Slovenec na paraolimpijskih igrah in osvojil dve 10. mesti, tako v vožnji na čas kot na cestni dirki.

Trenutno sem v Sloveniji prvi kolesar, ki je zbral več kot 120 točk v eni sezoni, sem prvi, ki se je uvrstil med prvo deseterico na svetovni UCI lestvici. Dvakrat sem postal parakolesar leta (2015 in 2016).

V letu 2015 sva se z ženo Nino tudi poročila. Vendar to ni bila običajna poroka. Prijavila sva se na veliko televizijsko poroko na nacionalni televiziji. Gledalci so v najini zgodbi videli upanje, pravo ljubezen in spoštovanje zato so nama namenili največ glasov in tako sva zmagala v omenjenem šovu. Tako sem neposredno poskrbel tudi za svojo širšo prepoznavnost, ki sem jo kot vrhunski športnik zelo potreboval. Ob koncu leta 2016 sem postal Osebnost leta po izboru televizije Vaš kanal, ki pokriva večji del Slovenije. Zmagal sem v družbi eminentnih ljudi in velikih športnikov. S strani župana Ivančne Gorice sem prejel kovanec za posebne dosežke in bil po 30 letih prvi paraolimpijec z Dolenjskega konca. Leta 2017 sem postal tudi ambasador športa in motivacije v Ivančni Gorici.

Želim, da moja zgodba postane motivacijska zgodba za ljudi, ki ne vidijo več smisla v življenju, sam ne prisegam na izgovore. Zato ni izgovorov. S trdim delom, odločnostjo, cilji, močno podporo domačih in prijateljev ti lahko spe premikati gore. Zato sem pričel s predavanji po celi Sloveniji. Tako na ta način so me našli tudi snovalci motivacijskega filmčka za TEDx dogodek na Fakulteti za družbene vede in z mano posneli filmček, ki je pri ljudeh dobil zelo dober odziv. Trudim se še naprej zato bom svoja predavanja še nadgradil in želim nekoč predavati tudi zunaj naših meja. Verjamem, da lahko s svojimi izkušnjami, modrostjo, ki sem jo dobil in mojo vztrajnostjo pridem še zelo daleč. Izziv mi je predavati pred množico ljudi in izziv mi je postati najboljši v tem, v kar zelo verjamem.

 
Katja Pruša

manager Razvoja talentov in organizacije, Novartisove Tehnične operacije in Kakovost

Katja je univ. dipl. psihologinja, s 16 letnimi izkušnjami s področja kadrov. Večino svoje kariere je bila v vlogi HR poslovnega partnerja, v zadnjih 4 letih pa deluje predvsem na področju razvoja talentov in organizacije (Talent management in organizational development).

Katja je univ. dipl. psihologinja, s 16 letnimi izkušnjami s področja kadrov. Večino svoje kariere je bila v vlogi HR poslovnega partnerja, v zadnjih 4 letih pa deluje predvsem na področju razvoja talentov in organizacije (Talent management in organizational development). V trenutni vlogi se ukvarja z različnimi projekti in procesi razvoja talentov in razvoja organizacije na lokalni in globalni ravni.

 
Mirjana Mladič

predstavnica odgovorna za razvoj kadrov pri podjetju Mikro+polo d.o.o.

Mirjana Mladič je po poklicu univerzitetna diplomirana ekonomistka z zelo raznolikimi in pestrimi delovnimi izkušnjami. Od leta 2007 je aktivna na področju družbene odgovornosti in socialnega podjetništva. Zadnjih nekaj let deluje na področju razvoja ljudi in njihovih karier.

Mirjana Mladič je po poklicu univerzitetna diplomirana ekonomistka z zelo raznolikimi in pestrimi delovnimi izkušnjami: 7 let dela v marketingu B2B, 4 leta v IT in organizaciji dela, 7 let na področju raziskav, usposabljanj in svetovanj ter interdisciplinarnih in mednarodnih projektov, 7 let svetovanja na področju strateškega razvoja in komuniciranja, 3,5 let na področju marketinga v kulturi. Od leta 2007 je aktivna na področju družbene odgovornosti in socialnega podjetništva. Zadnjih nekaj let deluje na področju razvoja ljudi in njihovih karier. V zasebnem življenju se ukvarja s pisanjem člankov in petjem. Veliko bere in se je vedno pripravljena učiti.

KAJ BOSTE IZVEDELI?

KAJ NA PODROČJE DELA IN HR PRINAŠA PRIHODNOST?

dr. Drikus Kriek, prodekan za pegaoške zadeve in direktor PhD programa na IEDC-Poslovni šoli Bled

Vodenje je eno izmed osrednjih področij sodobnega organizacijskega življenja. Zajema tako obvladovanje kompleksnih problemov, oblikovanje prizadevanj za spremembe in doseganje organizacijskih rezultatov. Če se tem zahtevam pridružijo, še ostali procesi, s katerimi se soočajo vodje, postaja vse bolj jasno, da morajo biti le ti dobro opremljeni, da lahko razumejo svet, v katerem delujejo in se uspešno pripravijo na tistega, ki ga prinaša prihodnost. Za pomoč pri teh prizadevanjih je potrebno predvideti kakšni bodo delovni pogoji v prihodnosti skozi oči izzivov, ki jih prinašajo povpraševanja in ponudbe. Pri skrbi za pravilno razporejene delovne moči in razvoj kadra imajo ključno vlogo vodje in HR oddelki. Kar od njih zahteva, da imajo razvito sposobnost reševanja problemov v skupinah, sposobnost za soočanje s konstantno spreminjajočimi organizacijskimi in kontekstualnimi izzivi in da so opremljeni za soočanje in sprejemanje različnih pogledov (tako interpersonalnih kot intrapersonalnih). To so torej osebe, ki se bodo morale spopasti z izzivi privabljanja, razvoja in ohranjanja kadrov v prihodnosti. Kakšni so gospodarski trendi in družbene razmere, ki opredeljujejo te ključne izzive na področju dela danes in jutri, bo mogoče slišati v uvodnem predavanju na Slovenskem kadrovskem kongresu.

KOTIZACIJE
Ob prijavi z ZGODNJO ali (kasneje) z REDNO kotizacijo dobite letno naročnino za revijo HR&M v vrednosti 90,00 € BREZPLAČNO.

Naročnina vsebuje: 6 številk in prinaša posebne ugodnosti pri prijavi na številna izobraževanja

ZGODNJA *
350 €

Velja ob prijavi in plačilu do 28.2.2018.
Kotizacija vključuje:

- naročnino za revijo HRM za leto dni

- udeležbo na vseh predavanjih

- kosilo in pogostitve med odmori

- SKK večerno zabavo

- gradivo oz. prezentacije govornikovPopusti se ne seštevajo. Cena ne vključuje DDV.

EB ČLANI SKZ/ NAROČNIKI HRM
330 €

Velja za člane Slovenske kadrovske zveze in naročnike revije HRM ob prijavi in plačilu do 28.2.2018.
Kotizacija vključuje:

- udeležbo na vseh predavanjih

- kosilo in pogostitve med odmori

- SKK večerno zabavo

- gradivo oz. prezentacije govornikov


Popusti se ne seštevajo. Cena ne vključuje DDV.

EB ZA PONUDNIKE STORITEV
390 €

Velja za ponudnike kadrovskih storitev ob prijavi in plačilu do 28.2.2018.

Kotizacija vključuje:

- udeležbo na vseh predavanjih

- kosilo in pogostitve med odmori ter SKK večerno zabavo

- gradivo oz. prezentacije govornikov

-objavo logotipa podjetja na spletni strani kongresa, na urniku, v e-vabilih na dogodek, v aprilski št. revije HR&M, ki bo udeležence spremljala na kongresu

-predstavitev podjetja na spletni strani kongresa

-rezervacija sestankov v Kotičku za sestankovanje

Popusti se ne seštevajo. Cena ne vključuje DDV.Prijavo pošljite po pošti, faksu, e-pošti ali spletu. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred konferenco. Odjava mora biti pisna. Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV. Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 004202-matična št. plačnika.

*Klasična kotizacija je možna le za kadrovske strokovnjake iz organizacij, ki se ne ukvarjajo s kadrovskimi storitvami.

Ker želimo, da imamo od kongresa vsi kar največ, smo tudi letos pripravili posebno kotizacijo za ponudnike kadrovskih storitev. Namen le-te je omogočiti ponudnikom dodatno izpostavitev in vidnost na dogodku, udeležencem pa omogočiti celovit pregled nad vsemi ponudniki kadrovskih storitev, ki so jim na voljo na kongresu. Z namenom povečanja tovrstnega mreženja bo organiziran tudi poseben »Kotiček za sestankovanje«, kjer si boste lahko ob zakupu kotizacije rezervirali svoje mesto za sestanke z udeleženci.


Po preteku zgoraj navedenih zgodnjih cen kotizacij, ki veljajo do 28. februarja 2018, bodo veljale naslednje cene (Popusti se ne seštevajo. Cene ne vključujejo DDV.):

Redna cena* (390€)

Redna kotizacija za člane SKZ in naročnike revije HR&M (370€)

Redna kotizacija za ponudnike kadrovskih storitev (490€)


FOTOUTRINKI


Lansko leto smo v središče postavili digitalno transformacijo ter preverili kakšno vlogo pri tem procesu sprememb prevzemajo kadrovski managerji.

Kadrovska funkcija je namreč postavljena naravnost v središče te transformacije, kjer mora odigrati vlogo glavnega navigatorja tega novega sveta.


KADROVSKI MANAGER IN KADROVSKI UP LETAmag. Jelica Lazarević Lajovic, kadrovska managerka leta 2017

Kadrovski manager leta je prestižno priznanje na področju kadrovskega managementa v Sloveniji, ki ga podeljujemo najbolj zaslužnemu slovenskemu kadrovskemu managerju oz. managerki za odličnost delovanja na kadrovskem področju. S priznanjem želimo izboljšati ugled kadrovske funkcije in poskrbeti za večjo vplivnost kadrovskih managerjev.

mag. Alenka Brod, prejemnica nagrade kadrovski up 2017

Kadrovski up je priznanje za najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa, ki ga podeljujemo avtorjem nalog, ki bodisi, preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merijo dodane vrednosti kadrovske funkcije oz. preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije.

Kadrovski manager leta 2018 prejme:

 • brezplačna udeležba na izobraževanju Akademiji vodenja 2018
 • brezplačna enoletna naročnina na revijo HR&M
 • 3x brezplačna udeležba na Slovenskem kadrovskem kongresu 2018 (kadrovski manager leta + vodja+ sodelavec iz podjetja)
 • brezplačna udeležba na Slovenskem kadrovskem kongresu 2019
 • kipec Kadrovski manager leta 2018

Kadrovski up - nagrade:

 • 3 nominiranci prejmejo povabilo in brezplačno udeležbo na Slovenskem kadrovskem kongresu 2018
 • zmagovalec prejme priznanje in enoletno brezplačno naročnino na revijo HR&MPRIZNANJA SLOVENSKE KADROVSKE ZVEZE

Na kongresu bomo podelili tudi priznanja in plakete Slovenske kadrovske zveze. Potegujete se lahko za Zlato plaketo, Srebrno plaketo in priznanje Slovenske kadrovske zveze. Razpisi so odprti in prijave so možne do 26. februarja 2018. Vabljeni k prijavi!
DOBRODELNI TEK "PLANET ZA PLANET"


Slovenski kadrovski kongres ima tudi dobrodelno noto. Bodite zraven, storite nekaj dobrega zase in za druge!

Udeležite se dobrodelnega teka in pohoda "Planet za Planet"!Pokrovitelj teka


Startnina za prijavo na tek ali pohod znaša 15 eur. Startnine bomo namenili v dobrodelne namene.

Proga poteka od Portoroža do Pirana in nazaj (6,6 km).

Prijavite se vnaprej, najbolje ob prijavi na kongres (vpišite pod Opombe) ali na e-naslov: izobrazevanje@planetgv.si


Naredite nekaj dobrega zase in za druge !SPONZORJI

Generalni sponzor


SponzorjiPokrovitelj teka
URADNA KAVA KONGRESA

Ponudniki storitev


Podporniki kongresa

LOKACIJA

Lokacija


Hotel Slovenija

Obala 33

6320 PortorožT: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


NOČITVE

Nočitve urejate neposredno s ponudniki kapacitet. Kontaktne podatke najdete zgoraj pod zavihkom Lokacija. Ob rezervaciji nujno navedite, da ste udeleženka/udeleženec Slovenskega kadrovskega kongresa 2018.


Hotel Slovenija 5*

Dvoposteljna soba:
Ena oseba: 105€/na dan

Dve osebi: 140€/na dan

Cena vključuje:

-nočitev s samopostrežnim zajtrkom

- kopanje v bazenih s termo-mineralno vodo in morsko vodo

- uporaba fitnes centra

-parkirno mesto na znanjem hotelskem parkirišču do polne zasedenosti

Povsod se prišteje še turistična taksa: 1,27€ na osebo na noč in prijavnina 1€ na osebo.

Grand Hotel Portorož 4*

Executive dvoposteljna soba:
Ena oseba: 100€/na dan

Dve osebi: 130€/na dan

Standardna dvoposteljna soba:

Ena oseba: 90€/na dan

Dve osebi: 120€/na dan

Cena vključuje:
- nočitev s samopostrežnim zajtrkom

- kopanje v bazenih s termo-mineralno vodo in morsko vodo

- uporaba fitnes centra

-parkirno mesto na znanjem hotelskem parkirišču do polne zasedenosti

Povsod se prišteje še turistična taksa: 1,27€ na osebo na noč in prijavnina 1€ na osebo.
Hotel Riviera Superior 4*

Dvoposteljna soba:
Ena oseba: 85 €/na dan

Dve osebi: 110 €/na dan

Cena vključuje:

-nočitev s samopostrežnim zajtrkom

- kopanje v bazenih s termo-mineralno vodo in morsko vodo

- uporaba fitnes centra

-parkirno mesto na znanjem hotelskem parkirišču do polne zasedenosti

Povsod se prišteje še turistična taksa: 1,27€ na osebo na noč in prijavnina 1€ na osebo.